SPORTRAAD PIJNACKER-NOOTDORP

Samen Sterk

Beweegcoaches Iedereen in Beweging stellen zich aan u voor


Sporten en bewegen is belangrijk voor iedereen, ook voor mensen met een beperking en ouderen. Samen kunnen wij dat mogelijk maken! Sinds kort zijn we als beweegcoaches aan de slag gegaan om het sporten voor mensen met een beperking en ouderen mogelijk te maken in Pijnacker-Nootdorp. Het project is een samenwerking van MEE/VTV, Ipse de Bruggen, Pieter van Foreest en SWOP.

In Pijnacker-Nootdorp zijn er al verschillende sporten voor deze doelgroep, maar er liggen ook nog witte vlekken en ontbreekt het aan ondersteuning. Aan ons de taak om deze krachten te bundelen, uit te breiden en in te spelen op vragen vanuit de doelgroep en vragen vanuit de sportverenigingen en organisaties. Via deze weg willen wij ons daarom graag aan u voorstellen en willen we u informeren over wat we voor u kunnen betekenen!

Kennismaken met de beweegcoaches aangepast sporten:

“Sportdeelname van mensen met een beperking blijft ver achter op de sportdeelname van mensen zonder beperking. Onder verschillende doelgroepen van mensen met een beperking is verschil te zien in sportdeelname, motieven en belemmeringen. Om verschillende doelgroepen succesvol te bereiken is dan ook elke keer een aangepaste aanpak nodig. “

Voor wie is de beweegcoach aangepast sporten?

Als beweegcoaches aangepast sporten zijn we er voor mensen met een beperking, maar ook vooral voor de (sport)verenigingen en organisaties.

Mensen met een beperking:

De beweegcoach is er voor iedereen in Pijnacker-Nootdorp met een verstandelijke, lichamelijk of zintuigelijke beperking, een vorm van autisme of een chronische ziekte die op zoek zijn naar een passende sport of beweegactiviteit.

(sport)Verenigingen en organisaties:

Naast mensen met een beperking kunnen ook organisaties of verenigingen bij de beweegcoach terecht. De beweegcoach geeft advies, begeleiding en ondersteuning aan organisaties die actief zijn of willen worden op het gebied van aangepaste sport. We gaan graag met jullie in gesprek om te kijken wat wij voor jullie vereniging kunnen betekenen.

Voorbeelden van vragen die u aan ons kunt stellen:

-      Wij willen graag een aangepaste groep starten, maar hoe pakken we dat aan?

-      Wij hebben een groep mensen met een beperking, maar hoe komen we aan nieuwe deelnemers?

-      Hoe kunnen wij mensen met een beperking individueel laten sporten bij ons?

-      Wij willen graag meer informatie over jongeren met gedragsproblemen, hoe komen we aan die informatie?

We hopen u snel te ontmoeten om te kijken wat voor jullie kunnen betekenen

Voor vragen, opmerkingen of meer informatie, kunt u altijd contact opnemen met ons via onderstaande contactgegevens:

CONTACT 

l.vanetten@vtvzhn.nl of 06-10754891 

robbie.notenboom@ipsedebruggen.nl of 06-10485028Robbie NotenboomKennismaken met de beweegcoach ouderen:

Mijn naam is Jan van Paridon, 23 jaar oud en kom uit Katwijk. Per 1 januari 2020 ben ik begonnen als Beweegcoach Senioren voor de gemeente Pijnacker-Nootdorp. Ik heb deze functie overgenomen van Sander van Akkeren die zich ruim 3 jaar heeft ingezet als Beweegcoach Senioren.

Als Beweegcoach Senioren heb ik de taak om senioren zo veel mogelijk in beweging te krijgen. Ik zal in gesprek gaan met senioren welke wensen en behoefte zij hebben met betrekking tot sport en bewegen. Als er vervolgens een sportvraag leeft, zal ik met de vraag langs verenigingen gaan om te kijken wat er gedaan kan worden voor de persoon achter de vraag. Daarnaast is het mogelijk om mij vanuit de (sport)vereniging of organisatie in te schakelen als er vragen zijn over uw huidige beweeggroep of bij het opzetten van nieuwe activiteiten voor senioren. Ik kan hier waar wenselijk bij blijven tot de persoon of groep gestart is en help dan bij het maken van plan van aanpak, promoten en begeleiden van de activiteit. Uiteindelijk is het echter wel de bedoeling dat de vereniging het zelf gaat dragen.

Ik vind het een leuke en interessante uitdaging om een gezonde en actieve leefstijl bij senioren te behouden en bevorderen. Het is een doelgroep waar veel aandacht naar uit moet gaan. Met betrekking tot het vergroten van de sociale leefomgeving is sport en bewegen een perfect middel en ik wil dat graag inzetten voor de senioren in Pijnacker-Nootdorp

Als u er meer informatie zou willen over wat ik voor u, uw familie of uw club zou kunnen betekenen dan kunt u altijd contact opnemen via: CONTACT