SPORTRAAD PIJNACKER-NOOTDORP

Samen Sterk

 

 

Oprichting

De Sportraad Pijnacker-Nootdorp is een zelfstandig en onafhankelijk orgaan, opgericht vanuit een burgerinitiatief in 2013 en sinds 6 februari 2015 actief als stichting.

De initiatiefnemers waren bestuurders van Voetbalvereniging DSVP Pijnacker, s.v. RKDEO Nootdorp, Hockey Club Pijnacker, Tafeltennisvereniging Pijnacker, s.v. Nootdorp, Voetbalvereniging OLIVEO Pijnacker en Handbalvereniging OLIVEO Pijnacker.

De oprichting van de Sportraad is een reactie op ontwikkelingen waarbij de overheid enerzijds het belang van sport en sportbeoefening in toenemende mate verkondigt en anderzijds de mogelijkheden daartoe vermindert. Dit laatste komt in het bijzonder tot uiting in het gemeentelijke sportaccommodatiebeleid; dit zet de continuïteit van sportbeoefening in vooral verenigingsverband disproportioneel onder druk.

Begin januari 2015 hebben 25 sportverenigingen in de kernen Pijnacker, Delfgauw en Nootdorp gehoor gegeven aan de oproep om zich bij de Sportraad aan te sluiten. Het gaat om zowel binnen- als buitensportverenigingen. Samen vertegenwoordigen zij zo’n 11.000 leden en nog eens zo’n 8.200 niet-gebonden sporters. De Sportraad heeft hiermee een breed draagvlak.

Verwacht wordt, dat nog meer verenigingen zich zullen aansluiten.

 

Doel

Sport heeft een belangrijke rol in onze maatschappij. Sport bevordert de gezondheid, verbroedert en is een bindmiddel voor onze gemeente. 

Het doel van de Sportraad is om sport en sportbeoefening in de gemeente Pijnacker-Nootdorp in al haar vormen in stand te houden en de mogelijkheden daartoe te bevorderen. Doel is sport in de gemeente zo goed, zo toegankelijk en zo goedkoop mogelijk te maken en te houden. Alles in de ruimste zin van het woord.

Een belangrijk deel van de sport wordt aangeboden door verenigingen die gedragen worden door actieve vrijwilligers. Het is van belang om de mening van deze vrijwilligers, van sporters en van sportverenigingen te laten horen bij de gemeente, in de politiek en andere belanghebbenden. De Sportraad fungeert als spreekbuis voor de sport in Pijnacker-Nootdorp en behartigt daarbij de belangen van de aangesloten verenigingen. Namens deze verenigingen wil zij optreden als gesprekspartner ten overstaan van de gemeente, de politiek en andere belanghebbenden, zonder daarbij op de stoel van de verenigingsbestuurders zelf te gaan zitten.


Middelen

De Sportraad tracht haar doel onder meer als volgt bereiken (CRISIS):

 

·         Coördineren: De Sportraad wil functioneren als overlegplatform tussen belanghebbenden. Zij wil functioneren als ‘linking pin’ op sportgebied. 

·         Reageren: De Sportraad wil reageren, gevraagd en ongevraagd, op gemeentelijke plannen m.b.t. sport en bewegen, op nieuwe ontwikkelingen en visies. Zij wil gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen aan de Gemeenteraad en het college van B&W over kwesties waarbij de belangen van de sport zijn betrokken.

·         Initiëren: De Sportraad wil verbindingen leggen tussen partijen voor overleg, samenwerking of gezamenlijke activiteit. Dit kan betrekking hebben op clusters van verenigingen, bijvoorbeeld in een van de drie kernen of op verenigingen geclusterd naar soort sport. De Sportraad wil bijeenkomsten beleggen met politieke partijen en sportverenigingen.

·         Signaleren: De Sportraad wil belanghebbenden opmerkzaam maken op knelpunten, op gemeentelijke plannen m.b.t. sport en bewegen, op nieuwe ontwikkelingen en visies.

·         Informeren: De Sportraad wil aangesloten verenigingen verwijzen naar relevante informatie, expertise inschakelen, kennis en cursussen aanbieden. Zij wil informeren via website en (sociale) media.

·         Stimuleren: De Sportraad wil sport en bewegen propageren, in het algemeen maar ook voor bijzondere groepen zoals jongeren, ouderen, gehandicapten. 


 


 


Akte van oprichting
Sportraad_Akte van Oprichting_06feb2015.pdf (2.73MB)
Akte van oprichting
Sportraad_Akte van Oprichting_06feb2015.pdf (2.73MB)