SPORTRAAD PIJNACKER-NOOTDORP

Samen Sterk

Subsidieregeling Stimuleringsfonds

De subsidieregeling Stimuleringsfonds is onlangs op een aantal punten aangepast. Nu kan ook subsidie worden aangevraagd voor evenementen in de gemeente, die voor een breed publiek toegankelijk zijn en die bijdragen aan de sociale samenhang in de gemeente.

 

Daarnaast blijft het mogelijk om een subsidie aan te vragen voor incidentele of structurele activiteiten voor de doelgroepen: jeugd van 0 tot en met 23 jaar, mensen met een beperking en kwetsbare inwoners.

 

Voor een financiële bijdrage uit het Stimuleringsfonds geldt een aantal voorwaarden zoals:

-              de activiteiten zijn bedoeld voor inwoners van Pijnacker-Nootdorp

-              minimaal 50% van de kosten wordt gedekt door cofinanciering of eigen inkomsten.

In de bijlage vindt u de complete regeling met de voorwaarden.

 

U kunt het hele jaar door, maar  minimaal 8 weken van tevoren, een aanvraag indienen voor een incidentele activiteit of evenement.

Een evenement is een tijdelijke gebeurtenis die verplaatsbaar en publiek toegankelijk is en waarbij muziek, kunst, cultuur, sport of een combinatie daarvan centraal staat.

Incidentele activiteiten zijn eenmalig of sporadisch, bijvoorbeeld een keer per jaar, en gericht op minimaal één van de doelgroepen: jeugd tot en met 23 jaar; kwetsbare inwoners en inwoners met een beperking.

 

Daarnaast kunt u  tot en met 1 april 2017 een subsidieaanvraag indienen voor structurele activiteiten in 2018. Het is niet meer mogelijk om een subsidieaanvraag voor structurele activiteiten in 2017 in te dienen.

Structurele activiteiten worden op regelmatige basis, bijvoorbeeld wekelijks of maandelijks, georganiseerd.


Informatie Gemeente P-N
subsidie2017-1.pdf (256.18KB)
Informatie Gemeente P-N
subsidie2017-1.pdf (256.18KB)

 

Aanvraagformulier
subsidie2017-3.doc (61.5KB)
Aanvraagformulier
subsidie2017-3.doc (61.5KB)
Aanvraagformulier
subsidie2017-2.doc (61.5KB)
Aanvraagformulier
subsidie2017-2.doc (61.5KB)